ZTE korporacija je kineska multinacionalna kompanija za telekomunikacionu opremu i sisteme, sa sedištem u Šenu017eenu. ZTE posluje u tri velike biznis jedinice: nosau010di mreu017ee, terminali i telekomunikacije. Osnovni produkti ZTE-a su wireless, razmena, pristup, optiu010dki prenos, podaci telekomunikacione brzine, mobilni telefoni i telekomunikacioni softver. ZTE nudi i usluge dodatih vrednosti, kao što su: video na zahtev, streaming media, itd. ZTE je jedan od prvih pet proizvou0111au010da mobilnih smart telefona na domau0107em tru017eištu. Njihovi mobilni ureu0111aji su u potpunosti podru017eani velikim telekomunikacionim iskustvom koje ova kompanija ima. Dostiu017eu dobar rejting meu0111u svim vodeu0107im proizvou0111au010dima u svetu, zahvaljujuu0107i pristupau010dnim cenama koje, nasuprot tome, nude izuzetan kvalitet proizvoda.