Huawei tehnologije je kineska kompanija za umreu017eavanje, telekomunikacione usluge i opremu sa sedištem u Šenu017eenu. Oni su najveu0107i proizvou0111au010d telekomunikacione opreme na svetu, od kada su preuzeli Ericsson u 2012. godini. Huawei je osnovan 1987. godine. Osnovao ga je Ren Zengfei, bivši vojni inu017eenjer. U vreme osnivanja, Huawei je bio fokusiran na proizvodnju telefonskih prekidau010da, ali su od tada do danas proširili svoje poslovanje na sledeu0107e oblasti: izgradnja telekomunikacionih mreu017ea, operativne i konsultantske usluge i oprema za preduzeu0107a unutar i izvan Kine, proizvodnja komunikacionih ureu0111aja za široku potrošnju. U kategoriji ureu0111aja za široku potrošnju Huawei proizvodi: USB modeme, beu017eiu010dne modeme i rutere za mobilni wi-fi, fiksne beu017eiu010dne terminale, beu017eiu010dne mreu017ene prolaze, mobilne telefone i video-proizvode. U 2010. godini prodali su oko tri miliona mobilnih pametnih telefona na evropskom, japanskom i ameriu010dkom tru017eištu. U saradnji sa Googl-om izgradili su Nexus 6P. Njihove fantastiu010dne serije mobilnih pametnih telefona Mate, Huawei P, Huawei Nova, Huawei G i Huawei Y iz godine u godinu iznenau0111uju svojim dostignuu0107ima, lepotom dizajna i fantastiu010dnim karakteristikama.